gegevensbescherming

INFORMATIE OVER DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het is erg belangrijk voor ons dat alle bezoekers van onze website zich op hun gemak en veilig voelen. Daarom is het beschermen van uw gegevens van groot belang. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de verwerking van uw gegevens bij het gebruik van onze website.

Met “uw gegevens” bedoelen we persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens betekent informatie die ons helpt u te identificeren. Of het nu direct is, of in combinatie met andere gegevens. Deze gegevens omvatten bijvoorbeeld: Uw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, gespreksnotities of uw gebruikersgedrag, uw IP-adres.

Statistische gegevens die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer u onze website bezoekt en die niet met uw persoon kunnen worden geassocieerd, vallen niet onder de term “persoonlijke gegevens”.

U kunt dit gegevenbeschermingsbeleid afdrukken of opslaan met behulp van de gebruikelijke functionaliteit van uw browser.

VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN CONTACTGEGEVENS

Verantwoordelijke instantie in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (“AVG”) is

Kanjer Wens Nederland
Bolderweg 2
1332 AT Almere

Tel. 036 – 747 00 08
E-mail informatie@kanjerwens.nl

(hierna “Kanjer Wens Nederland”, “wij” of “ons”)

Neem bij vragen of verzoeken met betrekking tot de bescherming van uw gegevens contact op per post met Kanjer Wens Nederland, Bolderweg 2, 1332 AT Almere, per e-mail via informatie@kanjerwens.nl.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERANTWOORDELIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is per post bereikbaar via Kanjer Wens Nederland  “Gegevensbescherming”, Kanjer Wens Nederland, Bolderweg 2, 1332 AT Almere, per e-mail via informatie@kanjerwens.nl.

UW CONTACTGEGEVENS EN BERICHTEN

U hebt de mogelijkheid om contact met ons op te nemen. In dit verband zullen we uw telefoonnummer, mobiele nummer en/of e-mailadres uitsluitend verwerken om met u te communiceren, bijvoorbeeld zodat we contact met u kunnen opnemen.

Rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is de verwerking om aan het contract te voldoen of om precontractuele maatregelen te treffen conform artikel 6, lid 1 b) AVG.

GEGEVENSVERWERKING VOOR HET ONDERHOUDEN VAN KLANTENCONTACT

Uw geboortedatum

U kunt ons uw geboortedatum meedelen. De terbeschikkingstelling is vrijwillig en de niet-openbaarmaking leidt niet tot nadelen. In het geval u uw geboortedatum vermeldt, verwerken wij uw geboortedatum om u verjaardagswensen toe te sturen.

Rechtsgrondslag van de hiervoor genoemde gegevensverwerking is de toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

Kansspelen en enquêtes

Als u deelneemt aan één van onze enquêtes, gebruiken we uw gegevens voor marktonderzoek en opinieonderzoek. We gebruiken de gegevens in principe anoniem voor interne doeleinden. Indien enquêtes anders dan anoniem worden uitgevoerd, worden persoonlijke gegevens alleen met uw toestemming verzameld. Voor anonieme enquêtes is de wet inzake gegevensbescherming niet van toepassing.

In het geval van uitzonderlijk persoonsgegevens, is de wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverwerking uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

In het kader van promotionele kansspelen gebruiken wij uw gegevens voor de uitvoering van het promotionele kansspel en om u op de hoogte te stellen wanneer u heeft gewonnen. U vindt gedetailleerde informatie in de bepalingen en voorwaarden voor het desbetreffende kansspel, indien van toepassing.

De wettelijke basis van de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 b) AVG.

Dienstverlenende service

Bij Kanjer Wens Nederland willen wij onze klanten graag altijd de juiste op de persoon individueel afgestemde artikelen aanbieden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit de enige manier is om klanttevredenheid te realiseren. Om u de juiste artikelen aan te kunnen bieden, inventariseren wij uw persoonlijke interesses en voorkeuren en stellen wij op basis van deze voorkeuren voor u passende aanbiedingen samen. U kunt natuurlijk op elk moment bezwaar maken tegen deze dienstverlenende service. Neem hierover schriftelijk contact met ons op via Kanjer Wens Nederland, Bolderweg 2, 1332 AT Almere, per e-mail via informatie@kanjerwens.nl. Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Rechtsgrondslag voor voornoemde gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f), AVG voor eigen marketingdoeleinden op grond van een gerechtvaardigd belang.

NIEUWSBRIEF EN CONTACT VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, zullen wij de informatie die u verstrekt, met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen. De nieuwsbrief bevat actuele informatie van Kanjer Wens Nederland. De gepersonaliseerde nieuwsbrief bevat mogelijk interessante informatie, nieuws, acties, tips en vrijwillige opinieonderzoeken. Voor dit doel worden uw klantgegevens, evenals uw koop- en klikgedrag, geëvalueerd.

Voor het verzenden van de gepersonaliseerde nieuwsbrief maken wij gebruik van de methode van het zogeheten single opt-in. Dat wil zeggen dat u aangemeld bent voor ontvangst van onze nieuwsbrief direct nadat u zich daarvoor heeft geregistreerd. Na registratie ontvangt u per e-mail een bevestiging van ons. Bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres en de datum van registratie op. Deze gegevens worden alleen opgeslagen om te dienen als bewijs, voor het geval dat een derde partij uw e-mailadres misbruikt om zich zonder uw medeweten of toestemming aan te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Onze nieuwsbrief met interessante producten, verjaardagsgroeten, enz. wordt daarbij voor u gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat de door u aan ons verstrekte gegevens, zoals uw geboortedatum en andere persoonlijke gegevens. De daarvoor benodigde gegevens zijn uitsluitend door u persoonlijk en niet door derden aan ons ter beschikking gesteld. Wilt u op enig moment geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen, dan kunt u te allen tijde en zonder kosten uw toestemming voor de verdere toekomst herroepen, zonder dat dit andere kosten dan de basistarieven voor het doorgeven van uw herroeping met zich meebrengt. In elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt afmelden. Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@kanjerwens.nl, zonder dat dit naast de basistarieven andere kosten met zich meebrengt.

Rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is uw toestemming conform artikel 6, lid 1 a) AVG.

In onze nieuwsbrief gebruiken we in de handel verkrijgbare technologieën die de interactie met de nieuwsbrief meten (bijvoorbeeld het openen van de e-mail, aangeklikte links). We gebruiken deze gegevens ook in pseudonieme vorm voor algemene statistische evaluaties en voor de optimalisatie en verdere ontwikkeling van onze content en klantcommunicatie. Dit gebeurt met behulp van kleine grafische afbeeldingen die zijn ingesloten in de berichten (zogenaamde pixels). De gegevens worden op een gepersonaliseerde manier verzameld in het geval van een dienovereenkomstige toestemming (zie hierboven), de ID’s worden dus gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens en er zal een direct persoonlijk verband worden gelegd.

Rechtsgrondslag van de hiervoor genoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG.

OPINIE

Netigate

Wij maken gebruik van het online survey- en Enterprise Feedback Management-systeem van de firma Netigate Deutschland GmbH. Deze software wordt toegepast bij klantonderzoek. De bezoeker kan zelf beslissen of hij/zij aan een enquête deel wil nemen. Wordt ervoor gekozen om deel te nemen aan de enquête, dan wordt er doorgelinkt naar het onderzoeksplatform. Netigate Deutschland GmbH maakt gebruik van een cookie, die wordt gebruikt ter herkenning, om bij een generieke enquête meervoudige deelname te voorkomen.

DIRECT MARKETING PER POST VOOR EXTERNE EN EIGEN MARKETINGDOELEINDEN

Wij verwerken de volgende gegevens in direct marketing per post voor eigen marketingdoeleinden of voor marketingdoeleinden van derden op grond van een gerechtvaardigd belang: naam, voornaam, adres, evt. geboortedatum, interesses. Indien de gegevens voor externe marketingdoeleinden worden verwerkt, stellen wij deze gegevens in het kader van de zogenaamde lettershop-procedure beschikbaar voor handelaren, homeshoppingbedrijven met interessante producten, uitgevers en donateursorganisaties. Dit betekent dat wij nooit gegevens aan derden overdragen, tenzij zij voor ons gegevensverwerker zijn en zij gegevens uitsluitend op basis van en in het kader van een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht van ons verwerken.

Wij dragen de gegevens in een lettershop-procedure over aan ENVINE B.V. voor eigen (directe) en overige marketingdoeleinden. De lettershop-procedure waarborgt dat gegevens niet rechtstreeks, maar via een lettershop op een veilige en betrouwbare wijze worden overgedragen . De aan derden verstrekte gegevens worden door hen uitsluitend gebruikt voor het nakomen van hun verplichtingen of ten behoeve van direct marketing, via een lettershop waaraan wij een opdracht tot gegevensverwerking hebben gegeven conform artikel 28, AVG en die gegevens uitsluitend op basis van onze instructies mag verwerken. Reclamemateriaal dat u van derden ontvangt en waarop wij als verantwoordelijke voor de gegevensbescherming staan vermeld, is een aanbeveling van onze kant die voor u aantrekkelijk kan zijn. Deze bedrijven hebben, zoals vermeld, op geen enkel moment uw gegevens van ons ontvangen. Deze bedrijven ontvangen uw gegevens alleen als u bij hen bestelt, reclamemateriaal rechtstreeks bij hen aanvraagt of anderszins rechtstreeks contact opneemt met deze bedrijven. U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen deze verwerking van reclame voor artikelen van derden. Meer details vindt u onder ’Uw rechten’.

Rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG.

RECLAMEPARTNERS

We ontvangen informatie van geselecteerde online advertentienetwerkexploitanten, zoals Google of Facebook, en gegevensproviders die voor of met ons gezamenlijk reclame uitvoeren (hierna “reclamepartners” genoemd).

De informatie die we van reclamepartners ontvangen, bestaat uit demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en de interesses van onze gebruikers. Deze informatie kan ons helpen onze gebruikers beter te begrijpen, bijvoorbeeld door analyse van de klantstructuur en gebruikerssegmentatie. We ontvangen alleen samengevoegde, gecodeerde of voor ons anonieme gegevens. We kunnen de gegevens niet koppelen aan een bepaalde persoon, en zeker niet aan een bepaalde gebruiker.

Rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG.

WEBSITEBEZOEK

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de hieronder vermelde informatie die technisch noodzakelijk is om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen.

De rechtsgrondslag van de bovengenoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG.

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (concrete opgevraagde pagina)
 • toegangstatus/HTTP-statuscode
 • desbetreffende verzonden hoeveelheid gegevens
 • website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • besturingssysteem en de interface ervan
 • taal en versie van de browsersoftware

De gegevensverwerking is noodzakelijk om het bezoek van de website mogelijk te maken en om de langetermijnfunctionaliteit en veiligheid van onze systemen te waarborgen. De bovengenoemde gegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden ook tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om statistische informatie te genereren over het gebruik van onze website, om onze website verder te ontwikkelen met betrekking tot de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijvoorbeeld als het aandeel mobiele apparaten toeneemt waarmee de pagina’s worden opgehaald) en om onze website in het algemeen operationeel te onderhouden.

De informatie die is opgeslagen in de logbestanden, wordt 30 dagen bewaard en vervolgens gearchiveerd.

GEBRUIK VAN COOKIES

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser.

Welke cookies worden op deze website geplaatst?

Hierna zullen we ons concentreren op de afzonderlijke cookies die we gebruiken.

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies worden hoofdzakelijk gebruikt om u in staat te stellen de functies van de website te gebruiken. Bijvoorbeeld om formuliergegevens op te slaan (zoals bij een contactformulier) of om de weergave van informatie te reguleren (zoals bij een cookie-banner).

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met betrekking tot technisch vereiste cookies is artikel 6, lid 1 b) AVG. Het is niet mogelijk om deze technisch noodzakelijke cookies te deactiveren.

2. Functionele cookies

Andere cookies worden gebruikt om de website en het aanbod van Kanjer Wens Nederland voor u te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat om u inhoud en productaanbevelingen te laten zien, en om uw aankoop te evalueren. Wij gebruiken deze cookies alleen als u toestemming geeft voor het gebruik ervan.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking met betrekking tot functionele cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

3. Analytische cookies

Met deze instellingen stelt u Kanjer Wens Nederland in staat om gegevens over het gebruiksgedrag van bezoekers te verzamelen en te evalueren om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Bovendien bieden deze cookies informatie voor het bijhouden van de conversie (affiliate marketing).

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot analytische cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

4. Marketing-cookies

Wij gebruiken ook cookies voor reclame- en marketingdoeleinden om gepersonaliseerde advertenties mogelijk te maken en om u reclamecontent voor onze producten en aanbiedingen te kunnen laten zien op onze website en op externe websites (zoals Google of Facebook), waarin u interesse heeft getoond of die overeenkomt met inhoud waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. Ook algemene informatie over mogelijke interesses van gebruikers van onze website en andere geïnteresseerden die door derden op andere websites is verzameld, wordt gebruikt om onze advertenties te personaliseren (zogenaamde re-targeting). Deze informatie wordt opgeslagen in de vorm van cookie-identificatoren. U wordt niet persoonlijk geïdentificeerd, herkenning vindt uitsluitend plaats op basis van het apparaat dat u gebruikt. Als de cookies worden verwijderd, is er niet langer sprake van personalisatie van de advertentie-inhoud. Wij gebruiken deze cookies alleen als u toestemming geeft voor het gebruik ervan.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking met betrekking tot marketing-cookies is uw toestemming (artikel 6, lid 1 a) AVG). U kunt uw toestemming intrekken door naar de cookie-instellingen te gaan en daar de betreffende selectie te wijzigen.

Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek weer te herkennen (permanente cookies).

Wij willen u erop wijzen dat sommige pagina’s van onze website cookies kunnen bevatten die niet direct gerelateerd zijn aan Kanjer Wens Nederland. Als u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten door derden, hebben deze derden mogelijk eigen cookies ingesteld. Kanjer Wens Nederland heeft geen invloed op het gebruik van deze cookies en heeft, door de manier waarop cookies werken, geen toegang tot deze cookies, aangezien cookies alleen toegankelijk zijn voor degenen die ze oorspronkelijk hebben geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de websites van de betreffende derde partij.

In het volgende gedeelte willen we meer uitleg geven over deze technologieën en hun leveranciers.

NOODZAKELIJK EN FUNCTIONELE COOKIES

Cloudflare

Onze website maakt gebruik van de functies van Cloudflare. Aanbieder is Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery network met DNS aan. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Cloudflare is dus in staat om het dataverkeer tussen gebruikers en onze websites te analyseren, om bijvoorbeeld de laadtijd van onze pagina’s te versnellen of om aanvallen op onze diensten te detecteren en af te weren. Daarnaast kan Cloudflare cookies op uw apparaat opslaan voor optimaliserings- en analysedoeleinden. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen op het gebied van veiligheid, prestaties en betrouwbaarheid van ons reclameaanbod conform artikel 6, lid 1, pag. 1, punt f) AVG.

Dienovereenkomstig hebben wij op basis van de AVG een overeenkomst voor de orderverwerking met Cloudflare afgesloten. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Cloudflare verzamelt statistische gegevens met betrekking tot het bezoek aan deze website. Tot de toegangsgegevens behoren:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • inhoud van het verzoek (concrete opgevraagde pagina)
 • toegangstatus/HTTP-statuscode
 • desbetreffende verzonden hoeveelheid gegevens
 • website waarvan het verzoek afkomstig is
 • browser
 • besturingssysteem en de interface ervan
 • taal en versie van de browsersoftware

Cloudflare gebruikt de loggegevens voor statistische evaluaties ten behoeve van de verwerking, de beveiliging en optimalisatie van het aanbod.

Hier vindt u informatie omtrent de aldaar verzamelde gegevens en over de veiligheid en gegevensbescherming bij Cloudflare.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruikt van Google Tag Manager, een tool van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (’Google’). Met de Google Tag Manager beheren wij de tools, waarover wij u informeren in deze gegevensbeschermingsverklaring. Voor details over deze tools verwijzen wij u naar de informatie over de specifieke tool.

De Tool Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein. Deze tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering plaatsvindt op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager.

Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u in de gebruiksrichtlijnen voor deze tool: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Gepersonaliseerde productlijstweergave

Op onze website gebruiken wij het Operational Intelligence Platform van odoscope GmbH, 50825 Aachener Straße 524-528, 50933 Keulen, Duitsland (’odoscope’).

Dit is een technische oplossing om u als eerste, situatie-afhankelijk en in real time, producten te kunnen tonen die voor u en uw actuele aankoopbehoefte het meest relevant zijn. Hiervoor geven wij de door ons verzamelde gegevens over uw surfgedrag door aan het odoscope-platform. Dit platform analyseert die gegevens.

Hierbij gaat het om de volgende gegevenscategorieën:

 • Analyse-informatie, die door de analysetool van econda GmbH verzameld wordt.

Verder maakt odoscope gebruik van cookies. Bij de in cookies opgeslagen informatie gaat het uitsluitend om interne en technische gegevens van odoscope, die odoscope via een cookie aan de bezoeker toekent. Dit omvat de volgende gegevens:

 • welke systeeminstellingen odoscope het laatst gebruikt heeft voor de bezoeker en
 • in welke willekeurige testgroep odoscope de bezoeker ingedeeld heeft.

Let op: cookies van odoscope slaan geen gegevens van de gebruiker op.

odoscope slaat in deze cookies geen persoonsgegevens of sessie-informatie op, zoals bijvoorbeeld de door de bezoeker gebruikte browser of het gebruikte apparaat. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de betreffende instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig zult kunnen gebruiken.

Visual Website Optimizer

Onze website maakt gebruik van de Visual Website Optimizer, een dienst van Wingify (14e verdieping, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India; hierna te noemen: Visual Website Optimizer). Deze wordt gebruikt voor A/B- en multivariatie tests. Visual Website Optimizer plaatst cookies om een bezoeker van de site opnieuw te herkennen en om het gebruik van de website te analyseren.

Het niveau van gegevensbescherming wordt door standaardbepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, die door de Commissie zijn uitgegeven volgens de onderzoeksprocedure conform artikel 93, lid 2, AVG, gewaarborgd, artikel 46, lid 2 c) AVG.

De informatie over uw gebruik van deze website die door de cookie wordt gegenereerd, wordt meestal verzonden naar een server van Visual Website Optimizer en daar opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

U kunt het traceren door Visual Website Optimizer op elk gewenst moment uitschakelen door de instructies op https://vwo.com/opt-out/ te volgen.

Meer informatie hierover vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Visual Website Optimizer.

ANALYTISCHE COOKIES

Econda

Onze website maakt voor het op de behoeften afgestelde ontwerp en de optimalisatie van deze website gebruik van oplossingen en technologieën van econda GmbH (www.econda.de/en), er worden geanonimiseerde en in het geval van de bestelling pseudoniem gemaakte gegevens aangemaakt, en eveneens worden op basis van deze gegevens gebruikersprofielen aangemaakt met gebruikmaking van pseudoniemen. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt om de wederherkenning van een internetbrowser mogelijk te maken. De gebruikersprofielen worden niet samengevoegd met gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker. In het bijzonder worden IP-adressen onmiddellijk na ontvangst onherkenbaar gemaakt.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om ons te helpen bij het analyseren en verbeteren van onze website op basis van uw gebruikersgedrag. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.
Uw IP-adres zal echter worden ingekort voor de evaluatie van de gebruiksstatistieken, zodat er geen conclusie kan worden getrokken over uw identiteit. Voor dit doel werd Google Analytics op onze website voorzien van de code “anonymizeIP” om een geanonimiseerde verzameling IP-adressen te garanderen.

Google verwerkt de via cookies verkregen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

U kunt uw browser, zoals eerder hierboven aangegeven, zodanig configureren dat hij cookies weigert, of u kunt door cookies gegenereerde en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, voorkomen door de door Google ter beschikking gestelde browser-invoegtoepassing (Browser-Add-On) te downloaden en installeren. Als alternatief voor de browser- invoegtoepassing gebruikt u dan alstublieft onderstaande opt-out-link. Dit voorkomt detectie door Google Analytics in de toekomst op deze website (de opt-out werkt alleen in de browser en alleen voor dit domein). Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Raadpleeg de Gegevensbeschermingsverklaring van Google voor meer informatie.

ChannelPilot

Deze website maakt gebruik van ChannelPilot, een online-marketingtool van Channel Pilot Solutions GmbH. ChannelPilot maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website, zoals

 • browsertype/-versie,
 • verwijzende URL (van de eerder bezochte pagina),
 • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Datum en tijd van het serververzoek
 • Apparaatinformatie

wordt meestal naar een server van ChannelPilot in Duitsland verzonden en daar opgeslagen. Het door uw browser verzonden IP-adres van ChannelPilot wordt niet samengevoegd met andere ChannelPilot-gegevens. Bovendien wordt het IP-adres van ChannelPilot slechts gedurende een korte periode (meestal maximaal 24 uur) in de cache opgeslagen en vervolgens onleesbaar gemaakt. De caching vindt zonder uitzondering plaats om mogelijke klikfraude (botdetectie) op te sporen.

Namens de exploitant van deze website zal ChannelPilot deze informatie gebruiken om de prestaties van verbonden online marketingkanalen, zoals bestlist.nl of Google Shopping, te evalueren. U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website maximaal kunt gebruiken. U kunt ook de opslag van gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verzending daarvan naar ChannelPilot voorkomen en voorkomen dat ChannelPilot die gegevens verwerkt, door de opt-out-functie te gebruiken die beschikbaar is via de volgende link: www.channelpilot.com/optout.

Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld die het toekomstige verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt. De opt-out-cookie is alleen geldig in de laatst gebruikte browser. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming met betrekking tot ChannelPilot is te vinden op www.channelpilot.com/privacy-policy.

TOEPASSING EN GEBRUIK VAN NETWERKEN

Voor samenwerking met partners hebben we in onze online winkel componenten van netwerken geïntegreerd die affiliate-marketing aanbieden. Affiliate-marketing is een op internet gebaseerde distributievorm waarmee we advertenties kunnen weergeven, welke meestal worden betaald via klik- of verkoopcommissies en op websites van derden, dat wil zeggen verkooppartners, die ook Affiliates (gelieerden) of publishers (uitgevers) worden genoemd, te laten zien. Hiertoe stellen wij via het bijbehorende affiliate-netwerk een advertentiemedium ter beschikking, dat wil zeggen een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, die vervolgens door een affiliate op onze eigen webpagina’s wordt opgenomen of via andere kanalen geadverteerd.

Netwerken

TradeTracker Nederland, De Strubbenweg 7, 1327 GA Almere

Het desbetreffende netwerk plaatst een cookie op uw informatietechnologiesysteem. Alles wat u moet weten over cookies, vindt u hier. Het enige dat wordt opgeslagen, is het identificatienummer van de affiliate, dat wil zeggen de partner die de potentiële klant aanlevert, het bestelnummer en de nettowaarde van de goederen. Als u tijdens de koop een tegoedbon of korting hebt gebruikt, wordt deze ook opgeslagen. Het doel van de opslag van deze gegevens is de verwerking van commissiebetalingen tussen ons en de affiliate, welke worden afgehandeld via het aangesloten netwerk.

U kunt te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website, zoals hierboven aangegeven, voorkomen door middel van een dienovereenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling in de gebruikte internetbrowser zal ook voorkomen dat het netwerk een cookie in uw informatietechnologiesysteem plaatst. Bovendien kunnen al door het netwerk geplaatste cookies op elk gewenst moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Het van toepassing zijnde gegevensbeschermingsbeleid van elk netwerk is te vinden via de volgende link: https://tradetracker.com/nl/privacy-policy/how-we-use-cookies/

Bing-Ads

Ons online aanbod gebruikt bovendien Conversion Tracking van Microsoft Corporation, (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Daarbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw apparaat geplaatst als u onze website bezoekt via een Microsoft Bing-advertentie. Microsoft Bing en wij kunnen op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorgestuurd en een vooraf bepaald doel (conversiepagina) heeft bereikt. We komen alleen het totale aantal gebruikers te weten dat op een Bing-advertentie heeft geklikt en vervolgens is doorgestuurd naar de conversiepagina.

Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gegeven. Als u niet wilt deelnemen aan het traceringsproces, kunt u ook de hiertoe vereiste instelling van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies in het algemeen uitschakelt. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die worden gebruikt in Microsoft Bing vindt u hier op de website van Microsoft.

Gebruik van Google Ads

We gebruiken het aanbod van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (de zogenaamde Google Ads) op externe websites. Met betrekking tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te realiseren.

Dit reclamemateriaal wordt door Google aangeleverd via zogenaamde “Ad servers”. Hiervoor gebruiken we Ad Server-cookies die bepaalde prestatiestatistieken meten, zoals weergave van de advertenties of het klikgedrag van de gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Ads een cookie op uw apparaat op. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. Bij deze cookies worden meestal als analysewaarden het unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave (Post View)) en de opt-out-informatie (markering dat de gebruiker niet meer wil worden benaderd) opgeslagen.

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser steeds herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een klant van Ads bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de klant detecteren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. Wijzelf verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens in de bovengenoemde reclamemaatregelen. Wij krijgen van Google alleen statistische evaluaties ter beschikking gesteld. Op basis van deze evaluaties kunnen we vaststellen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het advertentiemateriaal, in het bijzonder kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Op basis van de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van deze tool door Google en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de koppeling met Ads Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende gedeelte van onze website hebt bezocht of dat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een dienst van Google, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres kan vinden en opslaan.

U kunt op verschillende manieren deelname aan dit traceringsproces voorkomen:
a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, zal met name het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden ontvangt;
b) door het uitschakelen van de cookies voor het bijhouden van conversies door uw browser zodanig in te stellen dat cookies uit het domein ‘www.googleadservices.com’ worden geblokkeerd, zie https://www.google.com/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
c) door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About Ads” via de link https://www.aboutads.info/choices uit te schakelen, waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;
d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link https://support.google.com/ads/answer/7395996. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy en https://services.google.com/sitestats/nl.html.

De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

MARKETING-COOKIES

Gepseudonimiseerd gebruikersprofiel voor persoonlijk en individueel advies en productaanbevelingen in de onlineshop

Om u de beste shopervaring bij Kanjer Wens Nederland te kunnen bieden, maken wij een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel aan dat ons in staat stelt u te leren kennen, zodat wij u zo goed en persoonlijk mogelijk kunnen adviseren. Op deze manier wordt mode getoond op basis van uw interesses en ziet u aanbiedingen die aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Bovendien kunnen we ons aanbod en onze advertenties op partnersites afstemmen op uw persoonlijke wensen.

Voor het creëren van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel analyseren wij bijvoorbeeld uw productinteresses aan de hand van de bekeken producten in de onlineshop en uw winkelgedrag aan de hand van de door u in de winkelmand geplaatste en bestelde artikelen. Dit gebeurt op basis van gegevens die zijn verzameld door onze webanalysetools voor de analyse van gebruikersgedrag.

Daarnaast kan uw profiel worden samengevoegd met bestaande gegevens, waardoor conclusies kunnen worden getrokken over uw interesse in artikelen (o.a. of een artikel geruild of teruggestuurd is) en acties (o.a. deelname aan kortingsacties). En tevens gegevens die u aan Kanjer Wens Nederland verstrekt tijdens een aankoop of registratie, zoals aanhef, voor- en achternaam, e-mailadres en geboortedatum.

Wanneer u de onlineshop van Kanjer Wens Nederland bezoekt, wordt aan uw browser een gepseudonimiseerd ID toegewezen. Zolang u uw cookies op het betreffende apparaat niet verwijdert, worden alle activiteiten, zoals surf, klik- en winkelgedrag, die u uitvoert met de aan u toegewezen browser verbonden aan uw gebruikersprofiel. Indien u zich bij Kanjer Wens Nederland als bestaande klant in de onlineshop aanmeldt of wanneer u een bestelling plaatst, associëren wij het apparaat met de browser die u gebruikt voor doeleinden zoals authenticatie, veiligheid en individualisering.

Criteo

Voor reclamedoeleinden maakt onze website gebruik van cookies/reclame-identificatiecodes. Daardoor kunnen wij op websites, in apps en in e-mails van partners onze advertenties tonen aan bezoekers die interesse hebben in onze producten. Retargeting technologieën maken gebruik van uw cookies of reclame-identificatiecodes op basis van uw surfgedrag. Op de volgende websites kunt u zich uitschrijven voor deze doelgerichte reclame:

https://www.networkadvertising.org/choices/
https://www.youronlinechoices.com/

Het is mogelijk dat wij data, zoals technische identificatiecodes afgeleid van uw registratiegegevens op onze website of ons CRM-systeem, met onze aangesloten reclamepartners delen. Zo kunnen zij een koppeling maken met uw apparaten en/of uw omgeving en u op uw apparaten en omgevingen een optimale beleving bezorgen. Voor meer informatie over hun linking capabilities (verbindingscapaciteiten) verwijzen wij u naar hun privacybeleid zoals vermeld op de bovenstaande platformen of de hieronder genoemde platformen.

Facebook Customer Audience Pixel

Voor marketingdoeleinden gebruikt onze website remarketingtags (ook bekend als “Facebook-pixels”) van het sociale netwerk Facebook, een service van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS (“Facebook”). Wanneer u onze website bezoekt, wordt via deze tags een verbinding gemaakt tussen uw browser en een Facebook-server. Dit informeert Facebook dat onze website is opgeroepen met uw IP-adres. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd. Facebook gebruikt deze informatie om ons statistische en anonieme gegevens te verstrekken over het algemene gebruik van onze website en de effectiviteit van onze Facebook-advertenties/Instagram-advertenies (“Facebook-Ads”, “Instagram-Ads”).

Als u lid bent van Facebook en/of Instagram en u dit Facebook/Instagram hebt toegestaan via de privacyinstellingen van uw account, kan Facebook/Instagram ook de verzamelde informatie over uw bezoek aan ons aan uw ledenaccount koppelen en deze gebruiken voor de gerichte plaatsing van Facebook/Instagram -advertenties. De privacy-instellingen van uw Facebook/Instagram -profiel kunt u op elk moment bekijken en wijzigen.

Als u de gegevensverwerking via Facebook uitschakelt, geeft Facebook alleen algemene Facebook-advertenties weer die niet worden geselecteerd op basis van de informatie die over u is verzameld.

Meer informatie is te vinden in de gegevensrichtlijnen van Facebook en Instagram.

Google Remarketing

Onze website maakt gebruik van Google Remarketing, een dienst van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Deze service maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om u op maat gemaakte reclameboodschappen aan te bieden op websites die met Google samenwerken. Cookies en soortgelijke technologieën worden ook gebruikt om analyses van het websitegebruik uit te voeren, welke de basis vormen voor het aanmaken van op interesses gebaseerde advertenties. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Als u een Google-account gebruikt, kan Google op basis van de in het Google-account opgeslagen instellingen uw Google-web- en app-browsergeschiedenis koppelen aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruiken om uw advertenties te personaliseren. Als u deze koppeling met uw Google-account niet wenst, moet u zich afmelden bij Google voordat u onze contactpagina oproept.

Zoals hierboven vermeld, kunt u uw browser configureren om cookies te weigeren, of u kunt de door de cookies gegenereerde gegevens en aan uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de advertentie-instellingen op te roepen en de personaliseringsschakelaar op “Uit” te zetten. Als alternatief kunt u zich afmelden voor verwerking door de hierboven genoemde TRUSTe-website op te roepen en op de deactiveringsschakelaar voor de provider ‘Google’ te klikken.

Meer informatie vindt u in de Gegevensbeschermingsverklaring van Google.

RTB House

Onze website maakt gebruik van technologie van RTB House (RTB House SA, Złota 61/101, 00-819, Warschau, Polen). Deze technologie stelt ons in staat om met behulp van cookies en pixels in gepseudonimiseerde vorm informatie te verzamelen over het surfgedrag van de websitebezoeker voor marketingdoeleinden. Hiermee kan RTB House surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productaanbevelingen als relevante banneradvertenties weergeven wanneer andere websites worden bezocht (zogenaamde retargeting-campagnes). In geen geval kunnen de gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door RTB House verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren.

Linksonder op elke weergegeven banner staat een kleine ‘=’ (voor informatie), die bij een mouse-over opengaat en leidt naar een pagina waar het systeem wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Wanneer u op opt-out klikt, wordt er een opt-out-cookie ingesteld, waardoor deze banners in de toekomst niet meer worden getoond. Er wordt niets op een andere manier gebruikt of aan derden doorgegeven. Meer informatie over RTB House is te vinden op https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.

INTEGRATIE VAN YOUTUBE-VIDEO’S

We hebben video’s op onze website opgenomen die op YouTube zijn opgeslagen en direct vanaf onze websites kunnen worden afgespeeld. YouTube is een multimediadienst van YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”), een dochteronderneming van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). De verwerking van persoonlijke gegevens vindt over het algemeen plaats in de landen van de Europese Unie. Voor zover de verwerking in specifieke gevallen in landen buiten de Europese Unie plaatsvindt, worden de persoonlijke gegevens alleen verwerkt indien de Commissie van de EU overeenkomstig artikel 45 AVG heeft vastgesteld dat het niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende land buiten de Europese Unie op basis van de standaardcontractbepalingen van de EU passend is, of indien door de ontvanger van de persoonlijke gegevens op een andere wijze een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Door het bezoek aan onze website, ontvangen YouTube en Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Dit is ongeacht of u al dan niet bent aangemeld bij YouTube of Google. YouTube en Google gebruiken deze gegevens voor advertenties, marktonderzoek en aanpassing van hun websites. Wanneer u YouTube op onze website oproept terwijl u bent aangemeld bij uw YouTube- of Google-profiel, kunnen YouTube en Google deze gebeurtenis ook combineren met de desbetreffende profielen. Als u deze toewijzing niet wenst, moet u zich bij Google afmelden voordat u onze website bezoekt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden geweigerd, zoals hierboven beschreven, of u kunt de verzameling van door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door in Google-advertentie-instellingen de knop ‘Gepersonaliseerd adverteren op internet’ uit te schakelen. In dat geval geeft Google alleen niet-geïndividualiseerde advertenties weer.

Meer informatie vindt u in de ook voor YouTube geldende gegevensbeschermingsinstructies van Google.

OVERIGE ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Een overdracht van de door ons verzamelde gegevens vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor het bieden van de technische functionaliteit van de website of als er een andere wettelijke basis is voor een gegevensoverdracht.

Een deel van de gegevensverwerking kan door onze serviceproviders worden gedaan. Naast de serviceproviders die worden genoemd in dit gegevensbeschermingsbeleid, kunnen dit onder meer zijn, maar niet beperkt tot, datacenters die onze website en databases onderhouden, IT-serviceproviders die onze systemen onderhouden, adviesbureaus, leveranciers, vervoerders, postdienstverleners en maatwerkpartners. Voor zover we gegevens doorgeven aan serviceproviders, mogen ze de gegevens alleen gebruiken om hun taken uit te voeren. De dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en door ons ingehuurd. Ze zijn contractueel gebonden aan onze instructies, hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de rechten van de betrokken personen te beschermen en worden regelmatig door ons gecontroleerd.

Rechtsgrondslag van de hiervoor genoemde gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1 f) AVG.

Bovendien kan openbaarmaking plaatsvinden in verband met onderzoeken door de overheid, gerechtelijke bevelen en gerechtelijke procedures, indien vereist voor vervolging of tenuitvoerlegging.

OPSLAGDUUR

In principe bewaren we persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de contractuele of wettelijke verplichtingen waartoe we de gegevens hebben verzameld. Persoonsgegevens die wij op basis van toestemming of een gerechtvaardigd belang verwerken, worden opgeslagen tot aan de intrekking resp. het bezwaar. Dan verwijderen we de gegevens onmiddellijk, tenzij we de gegevens nodig hebben tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijn voor bewijs voor civiele claims of voor wettelijke opslagvereisten.

Voor bewijsmateriaal moeten we contractinformatie bewaren voor de duur van drie jaar vanaf het einde van het jaar waarin de zakelijke relatie met u eindigt. Eventuele claims verjaren op zijn vroegst na de wettelijke verjaringstermijn.

Zelfs daarna moeten we soms uw gegevens opslaan om boekhoudkundige redenen. Wij zijn verplicht om dit te doen vanwege juridische documentatieverplichtingen die kunnen voortvloeien uit het (Duitse) handelsrecht, de belastingwet, de bankwet, de witwaswet en de wet op de effectenhandel. De daar vastgelegde termijnen voor het opslaan van documenten bedragen twee tot tien jaar.

UW RECHTEN

Onder de desbetreffende wettelijke vereisten hebt u de volgende wettelijke gegevensbeschermingsrechten:

 • Recht op informatie (artikel 15 AVG)
 • Recht op annulering (artikel 17 AVG)
 • Recht op correctie (artikel 16 AVG)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 AVG)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20 AVG)
 • Recht op intrekking van toestemming (artikel 7, lid 3 AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 AVG)
 • Om uw rechten zoals hier beschreven te doen gelden, kunt u altijd contact opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

U heeft het recht om bezwaar in te dienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming: Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

GEGEVENSBEVEILIGING

Wij zorgen voor actuele technische maatregelen om de gegevensbescherming te garanderen, in het bijzonder om uw persoonsgegevens te beschermen tegen gevaren tijdens gegevens- en kennisoverdracht aan derden. Deze worden steeds aangepast aan de huidige stand van de techniek. Om de persoonsgegevens die u verstrekt op de website te beveiligen, gebruiken we de Secure Sockets Layer (SSL) -standaard, die de door u verstrekte informatie codeert.

WIJZIGINGEN IN DE GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING

Van tijd tot tijd kunnen we dit privacybeleid bijwerken, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de wettelijke vereisten wijzigen.

©Kanjer Wens Nederland – versie: december 2020