Kanjer Wens Nederland opnemen in uw testament

Twee manieren om Kanjer Wens Nederland op te nemen in uw testament

Erfstelling
Het is mogelijk om Kanjer Wens Nederland bij testament te benoemen tot (mede) erfgenaam. Door middel van zo’n erfstelling ontvangt Kanjer Wens Nederland een bepaald percentage van uw nalatenschap. U bepaalt natuurlijk zelf welk percentage u aan elk van de erfgenamen wilt nalaten.

Legaat
Als u Kanjer Wens Nederland niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u Kanjer Wens Nederland een legaat nalaten. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Kanjer Wens Nederland. U kunt meerdere legaten opnemen in uw erfenis.

Zo werkt het
U gaat naar een notaris om een testament op te stellen. De kosten verschillen vaak per notaris, kijk dus eerst even goed welke notaris u het laagste tarief aan kan bieden. Het eerste half uur van een oriënterend gesprek is altijd gratis. U kunt Kanjer Wens Nederland een vast bedrag (een legaat) of een percentage (een erfstelling) geven van uw nalatenschap.
Kanjer Wens Nederland is een ANBI instelling, wij hoeven geen belasting te betalen over legaten en erfstellingen. Erfgenamen moeten dat wel.

Wilt u meer informatie of hulp, neem dan even contact met ons op via informatie@kanjerwens.nl of bel even met ons kantoor op 036-7470008.