SchultenPrint doet donatie naar aanleiding van Kanjer Wens Dag Dylan

SchultenPrint heeft een zeer mooie donatie overgemaakt aan Kanjer Wens Nederland.

Naar aanleiding van de Kanjer Wens Dag van Dylan in november 2020, besloot SchultenPrint een donatie te doen. Omdat de vader van deze #kanjer werkzaam is bij SchultenPrint, waren zij hiervan op de hoogte en deden zij graag een donatie.

Normaal wordt er elk jaar geld uitgegeven aan mooie kerstpakketten, omdat het bij elkaar komen niet mogelijk was door de coronapandemie, is besloten dit geld beschikbaar te stellen aan een goed doel en dat is Kanjer Wens Nederland geworden.

Op de foto de vader van #kanjer Dylan die de cheque overhandigd aan Peter Visser van Kanjer Wens Nederland.